Via Piero Gobetti 1/13, 16145 GE | 010 4559671 | info@seppia.ink